Monthly Archive augustus 2020

veiligheid werk

Veilig met data omgaan

ISO 27001

Als het bedrijf is het uiteraard ontzettend belangrijk om op een veilige manier om te gaan met de persoonlijke data van uw bedrijf en uw klanten. Daarom is het een goed idee om een specialist in te schakelen die u helpt met advies en begeleiding bij ISO 27001 implementatie. In dit blog vertellen we u meer over hoe u veilig met data kunt omgaan.

Veilig omgaan met e-mail

Verreweg de meeste datalekken ontstaan via e-mail. Zo wordt een bestand bijvoorbeeld verstuurd naar een verkeerd e-mailadres, omdat er een typefout is gemaakt. Wanneer privacygevoelige informatie wordt verzonden, is het natuurlijk van groot belang om het mailadres van de ontvanger goed te controleren. Kijk ook eens kritisch naar uw e-mails: zijn deze écht relevant voor degene die hem ontvangt? Vertrouwelijke e-mails kunt u het best versleuteld verzenden. Zorg ervoor dat ook uw personeel op een veilige manier omgaat met email.

E-mail bijlagen

Wanneer u effectief wilt samenwerken met klanten of collega’s, is het soms nodig om documenten met elkaar te delen. Het is echter niet veilig om een document met persoonlijke gegevens te verzenden als bijlage bij een e-mail. U kunt deze dan beter versleutelen met een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u het beste via telefoon of sms doorgeven. Maak duidelijke afspraken met uw klanten en werknemers en zorg dat zij ook op een zorgvuldige wijze met de bijlagen van e-mails omgaan. Steeds vaker worden privacygevoelige bijlagen via portals met elkaar gedeeld. Dit is een goede methode om veilig met data om te gaan.

Wachtwoorden

De meeste mensen vinden het lastig om verschillende wachtwoorden te onthouden. Daarom kiezen zij één wachtwoord dat ze gebruiken voor al hun accounts. Dit is vanuit veiligheidsoogpunt niet heel handig. U kunt daarom als bedrijf beter gebruik maken van software zoals LastPass of 1Password. Deze software helpt u bij het onthouden van moeilijke, maar veilige, wachtwoorden.